header banner
Default

BLOX | Nieuws: Jason Pizzino verwacht een enorme verbetering voor altcoins


Als de Bitcoin koers onder een bepaalt niveau komt, dan verwacht analist Jason Pizzino dat altcoins gigantisch zullen dalen. Nu is de vraag natuurlijk om welke niveaus dat gaat. “Het lijkt erop dat Bitcoin terugkomt om de 26.700 dollar te testen. Jullie weten dat we een hertest van de 26.000 dollar of mogelijk zelfs de 24.900 dollar krijgen als dat zou gebeuren. Wat we daarna krijgen? Dan zou de Bitcoin koers van 23.600 dollar weer in beeld kunnen komen”, aldus een pessimistische Jason Pizzino.

Mocht dat gebeuren, dan zou dat volgens hem een gigantische correctie voor altcoins kunnen opleveren. “Zelfs Ethereum, wat een ander beestje is, heeft het op dit moment lastig”, aldus Pizzino.

Van altcoins naar Bitcoin

VIDEO: This Bitcoin Chart Is Indicating The BIGGEST Altseason for Crypto Is Still Ahead
Jason Pizzino

De analist verwacht dat een deel van de markt ervoor zal kiezen om hun kapitaal van altcoins naar Bitcoin te verplaatsen ALS die gigantische correctie voor altcoins komt. Bitcoin staat binnen de cryptomarkt nog altijd voor kwaliteit, betrouwbaarheid en relatieve stabiliteit.

Meestal weet Bitcoin zich nog aardig te houden als de rest van de markt een klap krijgt. Dat zien we ook nu weer terug in de grafieken. Waar Bitcoin voor de afgelopen zeven dagen op een daling van ~3 procent staat, moet Ethereum het met een daling van ruim 5 procent doen.

Wat dat betreft zien we nu al dat de markt een beetje richting Bitcoin beweegt. Niet voor niets zien we de dominantie van Bitcoin al enige tijd stijgen. Op het moment van schrijven staat die dominantie (volgens CoinMarketCap) weer op ~50 procent.

Jason Pizzino verwacht dat deze trend zich zal doorzetten de komende periode.

Waarom is Bitcoin momenteel dominant?

VIDEO: This One Bitcoin Chart Confirms What is Next for Crypto. | 120-Year Stock Market Signal
Jason Pizzino

Bitcoin is op dit moment zo dominant, omdat er voor de rest van de markt eigenlijk geen bullish narratief is; terwijl Bitcoin natuurlijk nog de volgende halving heeft (april 2024) en mogelijk een Spot Bitcoin ETF uit de hoge hoed tovert.

Wat dat betreft zijn er voor Bitcoin nog bullish katalysatoren te vinden, terwijl dat voor de rest van de markt even niet het geval is. De hype is weg, de inflatie is nog altijd hoog en daardoor blijven ook de rentes die centrale banken voeren op dit verhoogde niveau.

Alles bij elkaar levert dat een situatie op waarin investeerders naar veiligheid vluchten en binnen de cryptomarkt kom je dan bij Bitcoin uit. De rest moet zich op de lange termijn eigenlijk nog bewijzen.

Sources


Article information

Author: Phillip Mendoza

Last Updated: 1700234042

Views: 443

Rating: 3.5 / 5 (81 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Phillip Mendoza

Birthday: 2008-11-13

Address: 121 Mccarty Circle Apt. 694, Ruthside, HI 75101

Phone: +4848523559351750

Job: Article Writer

Hobby: Video Editing, Hiking, Gardening, Playing Chess, Running, Motorcycling, Chocolate Making

Introduction: My name is Phillip Mendoza, I am a talented, proficient, Adventurous, risk-taking, accessible, treasured, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.