header banner
Default

Kripto para hesabına haciz gelir mi?


Table of Contents

  Türkiye, kripto paralara yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Özellikle genç yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği yatırım alanı olarak ortaya çıkıyor.

  Yatırımcılar, yerli kripto borsaları yanı sıra yabancı kripto borsalarından da alım-satım işlemi yapıyor. Kripto paralar yatırımcısının ilgisini çekerken, Türkiye'de kripto paraya haciz konulduğu duyuldu. Avukat Bilal Çoban konu hakkında açıklamalarda bulundu.

  ''YERLİ KRİPTO PARA BORSASINDA BORÇLUYA HACİZ İŞLEMİ YAPILABİLİR''

  Kripto paralara haciz gelmesini değerlendiren Avukat Bilal Çoban, ''Bu yeni gelişen bir durum. İstanbul İcra Daireleri’nde meydana geldi. Burada önemli olan; borçlunun kripto para borsasında parası var mı, yok mu? Bunun tespit edilmesi önemli.

  Genel İcra Kanunu'na göre, Türk kripto para borsalarında bunun tespiti mümkün. Ancak yurtdışı kripto para borsalarında paranın tespitine ilişkin bir düzenleme bulunmamakta. Bu konuda uluslararası işbirliği de yok. Bu sebeple yurtdışındaki yabancı kripto borsalarında, herhangi bir borçlunun parası var mı, yok mu? Bugünkü şartlarda tespit edilmesi çok zor.

  Türkiye'deki yabancı kripto para borsalarında; borçlunun burada yatırımı var mı? işte bunun tespiti mümkün. İcra Dairesi’ne alacaklının ya da alacaklı vekilin talebiyle, yerli kripto para borsalarına İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesine dayanarak bir yazı gönderilir.

  Bu yazıya istinaden yerli kripto borsaları buna ilişkin bir cevap verir; var ya da yok şeklinde cevap gelir. Borçlunun borcu miktarında haciz işlemi uygulanır. Borçlunun bütün kripto parasına haciz uygulanmaz. Örneğin; 100 bin lira borcu varsa bu miktar için haciz uygulanır. Geriye kalan tutara dokunulmaz'' şeklinde konuştu.

  ''GENEL HÜKÜMLERE GÖRE HACİZ İŞLEMİ UYGULANMAKTADIR''

  Kripto paranın yükselmesi ya da çıkması durumunda haciz işleminin nasıl uygulanacağını aktaran Avukat Çoban, ''Örneğin; bir borçlunun bankada parası bulunmakta. Bu TL mevduat hesabı da olabilir, yabancı para mevduat hesabı da olabilir. Borçlunun hesabının bulunduğu bankaya bir haciz ihbarnamesi gönderildiğinde, banka yabancı mevduat hesabına bakar ve oradaki yabancı mevduat hesabına karşılık gelecek kadar TL bazında haciz uygulanır.

  Kripto paralarda da yapılacak işlem aynıdır. Haciz ihbarnamesinin ulaştığı esnada söz konusu kripto paranın TL karşılığında haciz işlemi uygulanması gerekir. Genel hükümlere göre haciz işlemi uygulanmaktadır. Gelişmekte olan bir alan, buna ilişkin devletlerin de henüz bir düzenlemesi yok. Daha çok kayıt dışı ilerliyor. Buna ilişkin de bir hukuk sistemi ve mevzuat gelişmesi yaşanacak'' şeklinde konuştu.

  ARŞİV: KRİPTO PARA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Bitcoin
  • kripto para
  • Teknoloji
  • Ekonomi

  Sources


  Article information

  Author: Samuel Campos

  Last Updated: 1697998082

  Views: 1311

  Rating: 4.4 / 5 (88 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Samuel Campos

  Birthday: 2004-06-27

  Address: 79441 Matthew Falls Apt. 759, Alexanderside, MT 75734

  Phone: +4209736982670803

  Job: Meteorologist

  Hobby: Skydiving, Mountain Climbing, Painting, Sculpting, Aquarium Keeping, Gardening, Role-Playing Games

  Introduction: My name is Samuel Campos, I am a apt, vibrant, unguarded, persistent, capable, striking, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.