header banner
Default

Muldyr bør diskuteres med barna


Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Ytterligere en bekymring må inn på denne listen: Pengemuldyr!

Enkelt forklart er pengemuldyr en som, på ulike måter, stiller sin bankkonto til disposisjon for kriminelle slik at disse kan tilsløre finansielle spor fra straffbare handlinger, og på den måten hvitvaske gevinsten fra handlingen.

Bruken av pengemuldyr har økt kraftig, både internasjonalt og her i Norge. Det rapporteres stadig om store politiaksjoner i Europa, og senest i januar i år arresterte dansk politi 135 personer under mistanke om aktivitet som pengemuldyr.

De siste årene har også stadig yngre barn/ungdommer blitt lokket eller presset til slik aktivitet. Ofte er de ikke klar over alvorligheten av dette; verken at det de gjør er ulovlig, og at det kan straffes som hvitvasking.

Andre ganger har de bli truet og tør ikke fortelle sine foreldre om hva som har skjedd. Det er derfor uhyre viktig at vi snakker med de unge om farene ved å «låne» bort sitt bankkort eller bankkonto.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hvordan foregår det?

VIDEO: Snakk med barn - 1-2 år.
StiftelsenKanvas

Det er ulike måter kriminelle rekrutterer pengemuldyr på.

I noen tilfeller lokkes det med jobber, hvor arbeidsgiver gjerne er basert utenlands og all kontakt foregår på nettet. Arbeidsoppgavene er forholdsvis løst beskrevet, og handler typisk om å overføre penger ved bruk av sin egen bankkonto, eller for eksempel kjøpe kryptovaluta.

Ungdommen lokkes med forholdsvis god betaling og premier hvis man klarer å verve andre. Det er forståelig at ungdom synes dette virker forlokkende, de får godt betalt og man trenger ikke ha noen særlige kvalifikasjoner utover å inneha en bankkonto.

Men man gjør seg fort skyldig i hvitvasking.

Det andre typetilfellet er når man blir spurt om man kan stille sin bankkonto eller Vipps til disposisjon, og motta penger for å «vippse» en annen person et beløp - minus en liten provisjon til dem selv.

Eller at man tar imot penger som er overført til egen konto og overfører de videre til andre kontoer. Det kan også være at man tar imot penger og tar ut cash som man gir videre, igjen minus en provisjon til seg selv som regel.

En femte mulighet er at en blir bedt om å kjøpe gavekort eller dyre klokker/vesker og gi disse videre. Ofte får man høre begrunnelser som at det er noe galt med den andre personens bankkonto, vedkommende har glemt/mistet bankkortet sitt, eller at det er raskere å gjøre det på denne måten.

Felles for alle typetilfellene er imidlertid at det er en stor risiko for at det dreier seg om hvitvasking.

Rekrutteringsarenaen for slik virksomhet er ofte sosiale medier som Snapchat og TikTok, eller annen ungdom man møter ute, på skolen eller i idretten.

Som regel får ungdommene et lite beløp som «takk» for at de hjelper til, men det finnes også historier om ungdommer som har blitt truet til å gjøre dette.

I ett tilfelle fra Danmark ble en 17-årig gutt kontaktet på Snapchat av noen han hadde lagt til som kontakter uten at han egentlig kjente de. De spurte så om de kunne bruke bankkontoen hans til å overføre penger mot at han fikk en kompensasjon. Da han nektet, oppsøkte de han (de fant han via lokasjonskartet på Snapchat), og truet han med kniv til å oppgi sine bankkontodetaljer.

I andre tilfeller igjen, kan det rett og slett være at ungdommen ønsker å være snille, og gjøre noen en tjeneste, uten at de forstår at dette kan være ulovlig.

Gunnar Stavrum: Bank-kollapser kan skremme Ida Wolden Bache fra rentehopp

Er det så farlig da?

VIDEO: Snakk med barnet ditt: 4 tips for gode samtaler
rvtsvest

Konsekvensen for samfunnet ved hvitvasking bør være kjent for alle, men det kan kanskje være greit å minne oss selv på at hvitvasking bidrar til å sikre utbyttet fra straffbare handlinger og på den måten gjøre det mer attraktivt å begå slike handlinger.

Det blir stadig vanskeligere å bruke «sorte» penger, for eksempel kontanter, og de som tjener store penger på kriminell aktivitet, må vaske disse pengene for å kunne få full nytte av dem.

Hvitvasking bidrar også til å gjøre det vanskeligere å oppklare kriminalitet. Derfor medfører hvitvasking stor skade for samfunnet.

Det som kanskje er mindre kjent, i hvert fall for ungdommene som låner bort sin bankkonto, er den personlige konsekvensen det kan ha dersom de lar seg bruke som muldyr.

Det finnes eksempler på personer som har blitt dømt til ett års fengsel for aktivitet som pengemuldyr. Andre konsekvenser kan være at banken kan si opp kontoavtaler, nettbank og BankID, og det kan også bli vanskeligere å få boliglån og/eller kredittkort.

Erik Stephansen: Hei, Selma! Kom så skal jeg forklare deg hva woke er

Stadig yngre barn blir rekruttert som pengemuldyr

VIDEO: Snakk med ungdommen om grensesetting
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Fenomenet pengemuldyr er ikke nytt, og det er på langt nær bare ungdom som blir misbrukt her.

Europol har tidligere uttalt at arbeidsledige, nylige innvandrede og folk med pengeproblemer historisk har vært særlig utsatt. Det har også vært mange tilfeller hvor eldre mennesker, som opprinnelig først blir utsatt for svindel, blir manipulert til å være pengemuldyr.

Det som imidlertid er nytt, og særlig skremmende, er at norske banker og myndigheter rapporterer om at stadig yngre barn/ungdommer blir lokket inn i dette.

Det er ikke uvanlig at elever på videregående skole blir forsøkt rekruttert som pengemuldyr, og det har også vært hendelser der barn tidlig i tenårene har blitt brukt til dette.

Med de alvorlige konsekvenser pengemuldyr kan få for de det gjelder, er det særdeles viktig at vi setter oss ned med barna/ungdommen og forklarer de risikoen rundt dette.

Les også: Nordmenn har hamstret disse fondene: Nå får de gjennomgå (+)

Sources


Article information

Author: Elizabeth Humphrey

Last Updated: 1697805482

Views: 1015

Rating: 4.9 / 5 (75 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Humphrey

Birthday: 1915-01-03

Address: 68995 Hicks Pass, New Jamesport, OH 33509

Phone: +4858527412747603

Job: Pilot

Hobby: Geocaching, Gardening, Metalworking, Wine Tasting, Photography, Painting, Golf

Introduction: My name is Elizabeth Humphrey, I am a resolved, sincere, unswerving, irreplaceable, valuable, bold, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.