header banner
Default

CO2-uitstoot monitor op Ethereum lanceert reus accountancy


Ernst & Young (EY), een van de grootste accountancybedrijven ter wereld, heeft een oplossing ontwikkeld voor het monitoren van CO2-uitstoot door carbon credits traceerbaar te maken. Het gaat hiervoor een systeem lanceren gebouwd op Ethereum (ETH). Dit maakt EY bekend middels een persbericht en tijdens de Global Blockchain top van het bedrijf in London.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Veelbelovende blockchain toepassing

VIDEO: Atrius Sustainability Reporting: Automated Carbon Accounting
Atrius

De lancering is een mooi voorbeeld van hoe blockchain technologie vandaag de dag toegepast wordt. Bedrijven gebruiken al blockchain technologie om werkprocessen te optimaliseren. Vooral in de werelden van financiën en logistiek is het populair. 

Voor het onderwerp van CO2-emissies en carbon credits is de toepassing vrijwel nieuw, al bestaan er al concurrenten in de blockchain wereld. EY was al langer een voorstander van het gebruik van blockchain om het CO2 krediet systeem te optimaliseren.

Het systeem van EY gebruikt CO2-uitstoot tokens ontwikkeld door Interwork Alliance, dat tevens onderdeel is van de Global Blockchain Business Council (GBBC). Vanaf nu is de bètaversie van het platform beschikbaar.

Volgens het hoofd van de blockchain afdeling van EY, Paul Brody, is blockchain potentieel de missende link tussen zakelijke processen en globale ecosystemen in verschillende industrieën.

“Gedetailleerde traceerbaarheid maakt het mogelijk emissies te volgen door middel van tokenization, inclusief de mogelijkheid om CO2-uitstoot te linken aan productie-uitvoer. Door middel van CO2 krediet tokens, zowel gecreëerd als verkregen op de markt, hebben bedrijven de mogelijkheid inzage te krijgen in hun pogingen om CO2-uitstoot te verminderen.”

Gecompliceerde sector

VIDEO: Harrier accountancy reduceert CO2 uitstoot met Olifantsgras!
Zero CO2

Bedrijven kunnen niet onbeperkt CO2 uitstoten. Ze hebben zogenaamde CO2 credits die een bijbehorende hoeveelheid uitstoot toestaan. Transparantie en traceerbaarheid zijn veelvoorkomende problemen in dit CO2 compensatiesysteem. Zo is het vaak niet duidelijk wie welke credits bezitten. Ook komt het voor dat credits dubbel worden geteld. 

Blockchain technologie biedt hier mogelijk een oplossing. Zodra deze credits getokenized worden, kunnen de stand van zaken accuraat en bovenal transparant worden bijgehouden. EY is niet de enige speler die dit probeert te realiseren, maar vooralsnog waarschijnlijk wel de meest prominente.

Sources


Article information

Author: Michelle White

Last Updated: 1697924642

Views: 822

Rating: 4 / 5 (101 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michelle White

Birthday: 1989-11-11

Address: 816 Hayes Freeway Suite 524, West Rebecca, MD 26911

Phone: +4845603653597322

Job: Carpenter

Hobby: Pottery, Billiards, Surfing, Hiking, Metalworking, Hiking, Wine Tasting

Introduction: My name is Michelle White, I am a strong-willed, important, frank, courageous, vivid, vibrant, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.