header banner
Default

Hoe komt dit enorme aantal cryptocurrency-transacties dat nog nooit eerder is gemaakt?


Ethereum-ETH

Dit is hoeveel rendement jouw ethereum momenteel op kan leveren

Foto: Shutterstock/sweeann

Terwijl veel crypto projecten de afgelopen periode een aanzienlijke stijging in hun prijs doormaakten, zien we ook in andere aspecten een groei. Zo is er in het derde kwartaal van dit jaar een aanzienlijke toename geregistreerd in staking.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Crypto staking populair

VIDEO: CRYPTO vs. RECESSION (Maybe NOT AS BAD As You Think)
Crypto Capital Venture

Volgens data van crypto nieuwsplatform Decrypt blijkt dat de gemiddelde staking rate is gestegen naar een recordhoogte van 52,4%. Staking rate (of staking percentage) in de context van Proof-of-Stake (PoS) cryptocurrencies verwijst naar het percentage van de totale circulerende voorraad van een cryptocurrency die wordt ‘gestaked’ of vastgehouden door deelnemers aan het netwerk om te helpen bij het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken. De totale waarde van gestakede assets is met 3% gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal, en bereikte $73,5 miljard, wat een jaar-op-jaar stijging van 17% is.

Een hoge staking rate is over het algemeen een positieve ontwikkeling. Het betekent dat een aanzienlijk deel van de beschikbare tokens is vergrendeld in het stakingsproces. Dit draagt bij aan de beveiliging van het netwerk, omdat het meer tokens en dus meer investering vergt om een succesvolle aanval op het netwerk uit te voeren.

Advertisement

Verschillen in staking rates en yields

VIDEO: Humanity at Stake!! The Big Crypto Enemy Just Got Stronger - Charles Hoskinson
Savvy Finance

Als we dieper de data in kijken zien we dat sommige netwerkere een aanzienlijk hogere staking rate hebben dan anderen. De netwerken met de meeste gestakede tokens zijn Aptos (APT) en Sui (SUI), met respectievelijk 84,1% en 80,5% van hun circulerende voorraad als stake ingezet. Opvallend genoeg heeft Ethereum (ETH), het grootste staking platform, met 22% een veel lagere rate. Dit heeft mogelijk te maken met de hoge activiteit in andere functionaliteiten van het platform zoals decentralized finance (DeFi) applicaties.

De staking yield, het rendement dat investeerders verdienen door hun tokens te staken, van Ethereum is opvallend genoeg gedaald naar een historisch dieptepunt van 4,5%. Ook bij andere platformen zien we een daling. De rendementen zijn gemiddeld gedaald met 0,4% tot 10,2%. De daling is een voortzetting van een trend die begon in maart 2022.

Sources


Article information

Author: Kelsey Phillips

Last Updated: 1699518362

Views: 629

Rating: 4.5 / 5 (30 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelsey Phillips

Birthday: 2008-07-26

Address: 2459 Justin Burgs Suite 885, New Michael, VT 27537

Phone: +3534838656479562

Job: Article Writer

Hobby: Graphic Design, Chocolate Making, Swimming, Hiking, Stargazing, Card Games, Cooking

Introduction: My name is Kelsey Phillips, I am a candid, variegated, striking, sincere, clever, resolute, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.