header banner
Default

Wat is er aan de hand met de enorme toename van het volume op Terra Classic (LUNC)?


Table of Contents

Begin mei klapte het ecosysteem van Terra (LUNA) en de bijbehorende stablecoin TerraUSD (UST) in elkaar. De marktwaarde van LUNA was niet genoeg meer om de stabiele waarde van UST te behouden. UST daalde daarna binnen slechts een aantal dagen bijna naar nul. LUNA kreeg een vervanger om een geheel nieuw ecosysteem mee op te bouwen, maar de oude token is plotseling weer erg populair geworden.

Man achter crypto fiasco Terra doet laatste poging om straf te voorkomen Altcoin nieuws 07/09/2022

Dat wordt duidelijk als we kijken naar het volume van Terra Classic (LUNC). Na meer dan anderhalve maand van akelige stilte is het volume sinds eind augustus opvallend hoog. Het verschilt behoorlijk van exchange tot exchange, maar op platformen zoals Kraken en Bitfinex is het volume op veel dagen gestegen tot honderden miljoenen, tot zelfs miljarden. Gisteren schreven we al dat de prijs van Terra Classic (LUNC) al met bijna 200% is gestegen.

De oorzaak is vermoedelijk te vinden in een nieuwe airdrop. De DAO heeft een voorstel onthuld voor de verspreiding van nieuwe LUNA-tokens, niet één met de oude coins. Op de pagina van het voorstel vind je voor elke token (UST van voor én na de crash en LUNA van voor én na de crash) meer informatie over de snapshot.

Advertisement

Ingewikkelde naamgeving

VIDEO:

Het Terra-ecosysteem is er niet eenduidiger op geworden. Nadat de oorspronkelijke LUNA- en UST-tokens crashten bedacht Terraform Labs een nieuwe LUNA-token die later verspreid werd naar exchanges. De oude token bleef echter gewoon verhandelbaar, alhoewel de nieuwe token gebruikt moest gaan worden door Terraform Labs. De oude token heeft dus in principe niet zoveel nut.

Toch is het in veel (maar niet alle) gevallen de oude coin die hard aan het stijgen is, niet de nieuwe. Wellicht heerst er nogal wat onduidelijkheid over de twee coins. Niet iedere exchange houdt bijvoorbeeld dezelfde naamgeving aan. Sommige partijen noemen de oude token gewoon nog ‘LUNA’ in plaats van het voorgestelde ‘LUNC’.

De prijs van de nieuwe token is sinds de Initial Coin Offering (ICO) op veel platformen alleen maar gedaald. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het volume. De stablecoin die op het nieuwe netwerk moet leven is nog niet onthuld en het is niet duidelijk wanneer dit wel zal gebeuren. Of dit een algoritmische stablecoin zal zijn is ook nog niet duidelijk.

Post Views: 80

Sources


Article information

Author: Mrs. Emily Clark

Last Updated: 1702543921

Views: 731

Rating: 4.6 / 5 (119 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Emily Clark

Birthday: 1937-10-17

Address: 322 Kelley Village Suite 632, Pottershire, MD 87599

Phone: +3723960152111618

Job: Film Director

Hobby: Bird Watching, Magic Tricks, Cooking, Sailing, Graphic Design, Animation, Orienteering

Introduction: My name is Mrs. Emily Clark, I am a forthright, expert, tenacious, rich, brilliant, daring, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.